filter:

processingResult

ID: skos/ResourceContentType/processingResult

Item class: Top concept

Label (en): processingResult

Label (hu): feldolgozási eredmény

Definition (en):

Definition (hu):

Concept scheme: ResourceContentType

Broader concept:

Narrower concepts

preferred label enpreferred label hu
attributeSectionattribútum szelvény
CDPgathersCDP gyűjtés
corridorStackSectionkorridór stack szelvény
cumulativeStackSectionkumulatív stack szelvény
depthSlicemélység szelet
DMOVelocityDMO sebességfüggvény
geochemicalDatageokémiai adatok
layerModellrétegmodell
migratedDepthSectionmigrált mélységszelvény
migratedTimeSectionmigrált időszelvény
migrationVelocitymigrációs sebességfüggvény
paleomagneticDatapaleomágneses adatok
parameterMapparaméter térkép
parameterSectionparaméter szelvény
petrophysicalDatakőzetfizikai adatok
processedDatafeldolgozott adatok
resistivityDepthFunctionellenállás mélységfüggvény
resistivityDepthProfileellenállás mélységszelvény
resistivityTimeFunctionellenállás időfüggvény
rmsVelocityRMS sebességfüggvény
stackingDepthSectionstacking mélységszelvény
stackingTimeSectionszeizmikus időszelvény
stackingVelocitystacking sebességfüggvény
surfaceModellizofelszín modell
timeSliceidőszelet
velocitySectionsebesség szelvény