filter:

ReportType

ID: skos/ReportType

Item class: Concept scheme

Label (en): ReportType

Label (hu):

Title (en): Report type based on its content

Title (hu): Jelentés típusa a tartalom alapján

Concept scheme collection: ALFA Thesaurus

Top concepts

preferred label enpreferred label hu
acquisitionAndProcessingReportmérési és feldolgozási jelentés
acquisitionReportmérési jelentés
annualReportéves jelentés
applicationengedélykérelem
dataProvisioningadatszolgáltatás
decreehatározat
expertiseszakvélemény
finalReportkutatási zárójelentés
financialInformationvagyon tájékoztató
genericReportáltalános jelentés
intermediateReportévközi jelentés
licenceReportkoncessziós jelentés
notificationbejelentés
officialDeclarationszakhatósági nyilatkozat
preliminaryEnvironmentalImpactStudyelőzetes környezeti hatástanulmány
processingReportfeldolgozási jelentés
techinalOperationPlanműszaki üzemi terv
technical descriptionműszaki leírás
wasteCadastralbányászati hulladék nyilvántartás