filter:

kozet

ID: skos/kozet

Item class: Concept scheme

Label (en): kozet

Label (hu): kőzet

Title (en): Dictionary of rock names

Title (hu): Kőzetnevek szótára (Geobank)

Concept scheme collection: ALFA Thesaurus

Top concepts

preferred label enpreferred label hu
abrasional conglomerateabráziós konglomerátum
agmatiteagmatit
aleuritos dolomitaleuritos dolomit
aleuritos homokkoaleuritos homokkő
aleuritos kavicsaleuritos kavics
aleuritos kozettörmelékaleuritos kőzettörmelék
aprószemcsés homokaprószemcsés homok
bentonitos homokbentonitos homok
bentonitos kavicsbentonitos kavics
biotite-amphibole andesitebiotit-amfibolandezit
dacite tuffdácittufa
dolomitkonglomerátumdolomitkonglomerátum
durvakavicsdurvakavics
durvaszemcsés homokdurvaszemcsés homok
durvaszemcsés homokkodurvaszemcsés homokkő
feldspar porphyryföldpátporfír
finom kavicsfinom kavics
homokos konglomerátumhomokos konglomerátum
kavicsos agyagmárgakavicsos agyagmárga
kavicsos közettörmelékkavicsos közettörmelék
középszemcsés homokközépszemcsés homok
közettörmelékes homokközettörmelékes homok
közettörmelékes kavicsközettörmelékes kavics
közettörmelékes márgaközettörmelékes márga
marl schistmárgapala
meszes dolomitmeszes dolomit
no datanincs adat
öntés agyagöntés agyag
öntés homoköntés homok
quartz-sericitekvarc-szericit
#Rocks##Kőzetek#
talctalk
tozeges homoktőzeges homok
tufás homoktufás homok
tufás mészkotufás mészkő
tuzköves márgatűzköves márga
üregüreg
veto, hasadék kitöltésvető, hasadék kitöltés
watervíz