Natér Logo

Érzékenység - Számított beszivárgási értékek 2071-2100 közötti 30 éves átlaga 2053-2100 időszakra, RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klímamodell alapján
Calculated infiltration values; 30 years average 2071 and 2100; RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 climate model; climate period 3: 2053-2100.


leírásA térkép a számított beszivárgási értékeket, kategorizálva, a Pannon XL 3D termeléses áramlási modell részére szemlélteti, mm/évben
abstractThe map shows the calculated infiltration values in categories, for the Pannon XL 3D hydrodynamic model (with productions), mm/year
méretarány 1:500000
adatszolgáltatóMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat
szakmai felelősKun Éva
kulcsszavaktalajvíz,vízszint,vízföldtani modell,RCA4,EC-EARTH,RCP 8.5
kategóriaFelszín alatti vízháztartás / Beszivárgás
CIVASérzékenység indikátor
WMS
serverhttps://map.mbfsz.gov.hu/arcgis/services/nater_felszin_alatti_vizhaztartas/Beszivargas/MapServer/WmsServer
layer8

minden metaadat | új keresés