Natér Logo

Érzékenység - A CARPATCLIM-HU adatbázis alapján számított beszivárgási értékek 30 éves átlaga 1975-2004 időszakra
The 30-year average of the infiltration values ​​calculated on the basis of the CARPATCLIM-HU measured climate parameters for the 1975-2004 of climate period 1


leírásA térkép a számított beszivárgási értékeket, kategorizálva, a Pannon XL 3D termeléses áramlási modell részére szemlélteti, mm/évben
abstractThe map shows the calculated infiltration values in categories, for the Pannon XL 3D hydrodynamic model (with productions), mm/year
méretarány 1:500000
adatszolgáltatóMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat
szakmai felelősKun Éva
kulcsszavaktalajvíz,vízszint,vízföldtani modell
kategóriaFelszín alatti vízháztartás / Beszivárgás
CIVASérzékenység indikátor
WMS
serverhttps://map.mbfsz.gov.hu/arcgis/services/nater_felszin_alatti_vizhaztartas/Beszivargas/MapServer/WmsServer
layer20

minden metaadat | új keresés