Natér Logo

Érzékenység - Beszivárgási értékek különbsége a 2071-2100 és a 1975-2004 közötti 30 éves átlagok között RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klímamodell alapján
Difference in infiltration values ​​in mm/year between 2071-2100 and 1975-2004 averages; RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 climate model


leírásA térkép a klímaprojekciók klíma-ablakai közötti beszivárgás-különbségeket szemlélteti, mm/év-ben
abstractMap shows infiltration differences between climate periods of climate projects in mm/year
méretarány 1:500000
adatszolgáltatóMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat
szakmai felelősKun Éva
kulcsszavaktalajvíz,vízszint,vízföldtani modell,RCA4,CNRM-CM5,RCP 8.5
kategóriaFelszín alatti vízháztartás / Beszivárgás
CIVASérzékenység indikátor
WMS
serverhttps://map.mbfsz.gov.hu/arcgis/services/nater_felszin_alatti_vizhaztartas/Beszivargas/MapServer/WmsServer
layer4

minden metaadat | új keresés