Natér Logo

Kitettség - Thorntwaite klímazónák a CARPATCLIM-HU adatbázis harmincéves átlagos klímaadatai alapján az 1981-2010 időszakra
Thorntwaite climate classification for the period of 1981-2010 based on CARPATCLIM-HU data


leírásA térkép a CARPATCLIM-HU adatbázis napi adatainak harmincéves átlagából számított klímazonációt szemlélteti. A klímazónákat a Thorntwaite (1948) klímaosztályozási módszerrel határoztuk meg.
abstractThe map shows climate zones delineated based on thirty-year average CARPATCLIM-HU climate data using the Thorntwaite (1948) climate classification method.
méretarány 1:500000
adatszolgáltatóMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat
szakmai felelősKovács Attila
kulcsszavaktalajvíz,vízszint,vízföldtani modell
kategóriaTalajvíztükör / Klímazóna
CIVASkitettségi indikátor

minden metaadat | új keresés