Map Metadata


alfainspire

Érzékenység - Országos 3D-s áramlási modellben számított nettó talajvízforgalom 2071-2100 időszakra, RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klímamodell alapján

vectorMap

Azonosítóurn:uuid::MAP_TVF_45_RCAE_71_00_pg
földrajzi azonosító
térképi vetületpolygon GoogleMaps
absztrakt
huA térkép a Pannon XL 3D víztermeléses modellben beszivárgó és kiszivárgó vizek különbségét, szemlélteti a CARPATCLIM-HU és a klímaprojekciók klímadatai felhasználával, mm/évben
enThe map shows the difference between inflow and outflow water of the Pannon XL 3D hydrodynamic model (with productions), using CARPATCLIM-HU and climate data for climate projections, mm/year
reprezentációvector
méretarány1:500000
publikáció dátuma
adatforrások
WMS
jelentések
PUMA
lefedettségországos
feldolgozottságtérinformatikai feldolgozás
prioritásprojekt
kötelezettségINSPIRE téma

általános metaadatok

adatszolgáltatóMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat
cím
huÉrzékenység - Országos 3D-s áramlási modellben számított nettó talajvízforgalom 2071-2100 időszakra, RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klímamodell alapján
enNet recharge of groundwater calculated by 3D Pannon-basin-scale hydrodynamic model (mm/year); RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 climate model
keletkezési idő
kezdete2071.01.01
vége2100.12.31
kulcsszavak
nater
Felszín alatti vízháztartás
Talajvízforgalom
érzékenység indikátor
Felszín alatti vízháztartás
talajvíz
vízszint
vízföldtani modell
RCA4
EC-EARTH
RCP 4.5
groundwater
water table
modelling
RCA4
EC-EARTH
RCP 4.5
mm/év
korlátozás
jellegepublic
felelősök
custodianKun Éva