Natér Logo

Érzékenység - Országos 3D-s áramlási modellben számított nettó talajvízforgalom 2023-2052 időszakra, RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klímamodell alapján
Net recharge of groundwater calculated by 3D Pannon-basin-scale hydrodynamic model (mm/year); 2023-2052; RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 climate model


leírásA térkép a Pannon XL 3D víztermeléses modellben beszivárgó és kiszivárgó vizek különbségét, szemlélteti a CARPATCLIM-HU és a klímaprojekciók klímadatai felhasználával, mm/évben
abstractThe map shows the difference between inflow and outflow water of the Pannon XL 3D hydrodynamic model (with productions), using CARPATCLIM-HU and climate data for climate projections, mm/year
méretarány 1:500000
adatszolgáltatóMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat
szakmai felelősKun Éva
kulcsszavaktalajvíz,vízszint,vízföldtani modell,RCA4,EC-EARTH,RCP 8.5
kategóriaFelszín alatti vízháztartás / Talajvízforgalom
CIVASérzékenység indikátor
WMS
serverhttps://map.mbfsz.gov.hu/arcgis/services/nater_felszin_alatti_vizhaztartas/Talajvizforgalom/MapServer/WmsServer
layer1

minden metaadat | új keresés