Map Metadata


alfainspire

Érzékenység - A CARPATCLIM-HU adatbázis alapján országos 3D-s áramlási modellben számított nettó talajvízforgalom 30 éves átlaga 1975-2004 időszakra

vectorMap

Azonosítóurn:uuid::MAP_TVF_CC_75_04_pg
földrajzi azonosító
térképi vetületpolygon GoogleMaps
absztrakt
huA térkép a Pannon XL 3D víztermeléses modellben beszivárgó és kiszivárgó vizek különbségét, szemlélteti a CARPATCLIM-HU és a klímaprojekciók klímadatai felhasználával, mm/évben
enThe map shows the difference between inflow and outflow water of the Pannon XL 3D hydrodynamic model (with productions), using CARPATCLIM-HU and climate data for climate projections, mm/year
reprezentációvector
méretarány1:500000
publikáció dátuma
adatforrások
WMS
jelentések
PUMA
lefedettségországos
feldolgozottságtérinformatikai feldolgozás
prioritásprojekt
kötelezettségINSPIRE téma

általános metaadatok

adatszolgáltatóMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat
cím
huÉrzékenység - A CARPATCLIM-HU adatbázis alapján országos 3D-s áramlási modellben számított nettó talajvízforgalom 30 éves átlaga 1975-2004 időszakra
enNet recharge of groundwater calculated by the 3D hydrodynamic model, (mm/year) for the Pannonian Basin, (Infiltration values ​​calculated based on CARPATCLIM-HU measured climate parameters: 30-year average between 1975 and 2004)
keletkezési idő
kezdete1975.01.01
vége2004.12.31
kulcsszavak
nater
Felszín alatti vízháztartás
Talajvízforgalom
érzékenység indikátor
Felszín alatti vízháztartás
talajvíz
vízszint
vízföldtani modell
groundwater
water table
modelling
mm/év
korlátozás
jellegepublic
felelősök
custodianKun Éva