Natér Logo

Érzékenység - A CARPATCLIM-HU adatbázis alapján országos 3D-s áramlási modellben számított nettó talajvízforgalom 30 éves átlaga 1975-2004 időszakra
Net recharge of groundwater calculated by the 3D hydrodynamic model, (mm/year) for the Pannonian Basin, (Infiltration values ​​calculated based on CARPATCLIM-HU measured climate parameters: 30-year average between 1975 and 2004)


leírásA térkép a Pannon XL 3D víztermeléses modellben beszivárgó és kiszivárgó vizek különbségét, szemlélteti a CARPATCLIM-HU és a klímaprojekciók klímadatai felhasználával, mm/évben
abstractThe map shows the difference between inflow and outflow water of the Pannon XL 3D hydrodynamic model (with productions), using CARPATCLIM-HU and climate data for climate projections, mm/year
méretarány 1:500000
adatszolgáltatóMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat
szakmai felelősKun Éva
kulcsszavaktalajvíz,vízszint,vízföldtani modell
kategóriaFelszín alatti vízháztartás / Talajvízforgalom
CIVASérzékenység indikátor
WMS
serverhttps://map.mbfsz.gov.hu/arcgis/services/nater_felszin_alatti_vizhaztartas/Talajvizforgalom/MapServer/WmsServer
layer8

minden metaadat | új keresés