Natér Logo

Érzékenység - Az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klímamodell alapján országos 3D-s áramlási modellben számított talajvízszintek 30 éves átlaga 1975-2004 időszakra
Groundwater levels calculated by 3D hydrodynamic model for the Pannonian Basin (RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 climate model: 30 Year Average 1975-2004)


leírásA térkép a Pannon XL 3D víztermeléses áramlási modellben a sekély vízadók vízszint-eloszlását mutatja mBf-ben
abstractThe map shows the water level distribution calculated by the hydrodynamic modell for shallow aquifer in asl
méretarány 1:500000
adatszolgáltatóMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat
szakmai felelősKun Éva
kulcsszavaktalajvíz,vízszint,vízföldtani modell,RCA4,CNRM-CM5,RCP 4.5
kategóriaFelszín alatti vízháztartás / Talajvízszint
CIVASérzékenység indikátor
WMS
serverhttps://map.mbfsz.gov.hu/arcgis/services/nater_felszin_alatti_vizhaztartas/Talajvizszint/MapServer/WmsServer
layer8

minden metaadat | új keresés