Natér Logo

Érzékenység - A CARPATCLIM-HU adatbázis alapján országos 3D-s áramlási modellben számított talajvízszintek 30 éves átlaga 1975-2004 időszakra
Groundwater levels calculated by 3D hydrodynamic model for the Pannonian Basin, (Infiltration values ​​calculated on the basis of CARPATCLIM-HU measured climate parameters: 30-year average between 1975 and 2004)


leírásA térkép a Pannon XL 3D víztermeléses áramlási modellben a sekély vízadók vízszint-eloszlását mutatja mBf-ben
abstractThe map shows the water level distribution calculated by the hydrodynamic modell for shallow aquifer in asl
méretarány 1:500000
adatszolgáltatóMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat
szakmai felelősKun Éva
kulcsszavaktalajvíz,vízszint,vízföldtani modell
kategóriaFelszín alatti vízháztartás / Talajvízszint
CIVASérzékenység indikátor
WMS
serverhttps://map.mbfsz.gov.hu/arcgis/services/nater_felszin_alatti_vizhaztartas/Talajvizszint/MapServer/WmsServer
layer9

minden metaadat | új keresés