Natér Logo

Érzékenység - Az országos áramlási modellben számított talajvízszintek különbsége a 2023-2052 és a 1975-2004 időszakok között, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klímamodell alapján
The difference in groundwater levels calculated by the hydrodynamic model in m between 2023-2052 and 1975-2004; RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 climate model


leírásA térkép a Pannon XL 3D víztermeléses modellben a klíma-szcenáriók klímaablakai közötti talajvízszint-változásokat mutatja, m-ben
abstractThe map shows groundwater level changes of Pannon XL hydrodynamic model between climate periods in climate scenarios in m
méretarány 1:500000
adatszolgáltatóMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat
szakmai felelősKun Éva
kulcsszavaktalajvíz,vízszint,vízföldtani modell,RCA4,CNRM-CM5,RCP 4.5
kategóriaFelszín alatti vízháztartás / Talajvízszint
CIVASérzékenység indikátor
WMS
serverhttps://map.mbfsz.gov.hu/arcgis/services/nater_felszin_alatti_vizhaztartas/Talajvizszint/MapServer/WmsServer
layer7

minden metaadat | új keresés