Natér Logo

Érzékenység - Az országos áramlási modellben számított talajvízszintek különbsége a 2071-2100 és a 1975-2004 időszakok között, RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klímamodell alapján
The difference in groundwater levels calculated by the hydrodynamic model in m between 2071-2100 and 1975-2004; RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 climate model


leírásA térkép a Pannon XL 3D víztermeléses modellben a klíma-szcenáriók klímaablakai közötti talajvízszint-változásokat mutatja, m-ben
abstractThe map shows groundwater level changes of Pannon XL hydrodynamic model between climate periods in climate scenarios in m
méretarány 1:500000
adatszolgáltatóMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat
szakmai felelősKun Éva
kulcsszavaktalajvíz,vízszint,vízföldtani modell,RCA4,EC-EARTH,RCP 8.5
kategóriaFelszín alatti vízháztartás / Talajvízszint
CIVASérzékenység indikátor
WMS
serverhttps://map.mbfsz.gov.hu/arcgis/services/nater_felszin_alatti_vizhaztartas/Talajvizszint/MapServer/WmsServer
layer0

minden metaadat | új keresés