Natér Logo

Érzékenység - Számított ötéves átlagos hipotetikus talajvíz tükör a CARPATCLIM-HU adatbázis alapján, a 2005-2009 időszakra. A modellezett eloszlás nem tartalmazza a mesterséges vízkivételek hatását.
Simulated average hypothetical water table distribution for the 2005-2009 stress period, based on CARPATCLIM-HU data. Simulations do not inculde the effects of artficial groundwater extractions.


leírásA térkép az átlagolt CARPATCLIM-HU adatokból számított beszivárgások segítségével modellezett átlagos talajvíz tükör eloszlását szemlélteti.
abstractThe map shows simulated water table distribution calculated from five-year average recharge simulated using daily CARPATCLIM-HU climate data.
méretarány 1:500000
adatszolgáltatóMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat
szakmai felelősKovács Attila
kulcsszavaktalajvíz,vízszint,vízföldtani modell
kategóriaTalajvíztükör / Talajvíztükör
CIVASérzékenység indikátor

minden metaadat | új keresés