Spatial Object | GeophSwath


alfainspire

3D szeizmikus mérés, Elek-Lőkösháza + Békescsaba 129. (MOL!)

általános metaadatok

3DSeismics

Azonosítóurn:uuid::S3D_Elek-Lokoshaza
földrajzi azonosító
vizsgált objektumok
EarthLithosphere
geometria MULTIPOLYGON(((799926.728355471 141053.326204583,814435.954946723 141024.339958347,818925.602420248 143939.068052709,818973.912830651 145504.325349782,824643.697279103 145499.991883032,824349.789800003 145196.350400005,823565.558500011 144004.938800003...
térképi vetületmultipolygon GoogleMaps
nagyobb munka
CMP_S3D_Elek-Lokoshaza
platformground
mérősáv típusa3DSeismics

általános metaadatok

adatszolgáltatóMFGI
cím
hu3D szeizmikus mérés, Elek-Lőkösháza + Békescsaba 129. (MOL!)
en
egyéb azanosítók
Elek-Lőkösháza
keletkezési idő
kezdete2009-01-14T00:00:00.000
vége2009-03-25T00:00:00.000
tulajdonosMHE Kft.
korlátozás
jellegesecret
lejár2020-01-01