Spatial Object | GeophSwath


alfainspire

3D szeizmikus mérés, Szolnok

általános metaadatok

3DSeismics

Azonosítóurn:uuid::S3D_Endrod
földrajzi azonosító
vizsgált objektumok
EarthLithosphere
geometria MULTIPOLYGON(((763009.858792789 180000.000000007,780487.27907408 180029.977269989,780438.34296203 172103.439898975,777305.132324863 170000,772000 170000,772003.851827156 173026.618033141,762988.877471555 172970.667843193,763009.858792789 180000.0000000...
térképi vetületmultipolygon GoogleMaps
nagyobb munka
CMP_S3D_Endrod
platformground
mérősáv típusa3DSeismics

általános metaadatok

adatszolgáltatóMFGI
cím
hu3D szeizmikus mérés, Szolnok
en
egyéb azanosítók
Endrőd
keletkezési idő
kezdete2008-09-15T00:00:00.000
vége2008-10-19T00:00:00.000
tulajdonosRAG Kft.
korlátozás
jellegesecret
lejár2020-01-01