Spatial Object | GeophSwath


alfainspire

3D szeizmikus mérés, Mezőpeterd és környéke 46.

általános metaadatok

3DSeismics

Azonosítóurn:uuid::S3D_Furta
földrajzi azonosító
vizsgált objektumok
EarthLithosphere
geometria MULTIPOLYGON(((830986 198532,832138 200609,827012 203479,832526 213428,842344 207986,837993 200136,836647 200853,836368 200351,835656 200717,833632 197065,830986 198532)))
térképi vetületmultipolygon GoogleMaps
nagyobb munka
CMP_S3D_Furta
platformground
mérősáv típusa3DSeismics

általános metaadatok

adatszolgáltatóMFGI
cím
hu3D szeizmikus mérés, Mezőpeterd és környéke 46.
en
egyéb azanosítók
Furta
Mezősas-É-Furta
keletkezési idő
kezdete1993-04-06T00:00:00.000
vége1993-10-09T00:00:00.000
tulajdonosMOL Nyrt.
korlátozás
jellegesecret
lejár2020-01-01