Spatial Object | GeophSwath


alfainspire

3D szeizmikus mérés, Túrkeve-Vésztő

általános metaadatok

3DSeismics

Azonosítóurn:uuid::S3D_Turkeve-Devavanya
földrajzi azonosító
vizsgált objektumok
EarthLithosphere
geometria MULTIPOLYGON(((776887.151142985 192831.254752912,783647.979565959 199266.490872234,784567.299011573 199703.167608891,784869.300000001 199711.800000012,785126.551674329 199576.761185136,784134.452772599 198167.138035186,784528.5 197744.599999998,784706....
térképi vetületmultipolygon GoogleMaps
nagyobb munka
CMP_S3D_Turkeve-Devavanya
platformground
mérősáv típusa3DSeismics

általános metaadatok

adatszolgáltatóMFGI
cím
hu3D szeizmikus mérés, Túrkeve-Vésztő
en
egyéb azanosítók
Túrkeve-Dévaványa
Dévaványa
keletkezési idő
kezdete1899-01-01T00:00:00.000
vége2007-12-31T00:00:00.000
tulajdonosMHE Kft.
korlátozás
jellegesecret
lejár2020-01-01