Spatial Object | GeophSwath


alfainspire

3D szeizmikus mérés, Túrkeve-Vésztő

általános metaadatok

3DSeismics

Azonosítóurn:uuid::S3D_Veszto
földrajzi azonosító
vizsgált objektumok
EarthLithosphere
geometria MULTIPOLYGON(((838520.354000002 158480.000000007,820000.000000004 158480.000000007,820000.000000004 175150.000000007,845391.697000001 175150.000000007,845498.7029 174799.733100001,845545.755400002 174585.024500005,844932.224700011 174501.850699998,8447...
térképi vetületmultipolygon GoogleMaps
nagyobb munka
CMP_S3D_Veszto
platformground
mérősáv típusa3DSeismics

általános metaadatok

adatszolgáltatóMFGI
cím
hu3D szeizmikus mérés, Túrkeve-Vésztő
en
egyéb azanosítók
Vésztő
keletkezési idő
kezdete2007-11-13T00:00:00.000
vége2008-04-25T00:00:00.000
tulajdonosMHE Kft.
korlátozás
jellegesecret
lejár2020-01-01