Érzékenység - Számított beszivárgási értékek 2071-2100 közötti 30 éves átlaga 2053-2100 idĹ‘szakra, RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klímamodell alapján - WMS réteg

serverhttps://map.mbfsz.gov.hu/arcgis/services/nater_felszin_alatti_vizhaztartas/Beszivargas/MapServer/WmsServer
layer8
test 1.GetCapabilities document