Érzékenység - Országos 3D-s áramlási modellben számított nettó talajvízforgalom 2071-2100 idĹ‘szakra, RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klímamodell alapján - WMS réteg

serverhttps://map.mbfsz.gov.hu/arcgis/services/nater_felszin_alatti_vizhaztartas/Talajvizforgalom/MapServer/WmsServer
layer2
test 1.GetCapabilities document