Érzékenység - Az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klímamodell alapján országos 3D-s áramlási modellben számított talajvízszintek 30 éves átlaga 1975-2004 idĹ‘szakra - WMS réteg

serverhttps://map.mbfsz.gov.hu/arcgis/services/nater_felszin_alatti_vizhaztartas/Talajvizszint/MapServer/WmsServer
layer8
test 1.GetCapabilities document